Kutsu kevätkokoukseen 19.3.2023

KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA

AIKA sunnuntai 19.3. kello 18:00

PAIKKA Reippaat Pojat ry:n kolo, Viitaniementie 11–13 Jyväskylä

Kokoukseen on mahdollista osallistua etänä. Ohjeet etänä osallistumiseen alla.

Etäosallistuminen alla olevasta linkistä napauttamalla tai kopioimalla ja liittämällä selaimeen. Osallistuminen ei edellytä sovelluksen lataamista, vaan toimii myös verkkoselaimessa. Ohjeet äänestämiseen annetaan kokouksen alussa.

KOKOUSLINKKI

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDBmZDE5NTgtYzllNS00M2U2LWFhZmEtYTdkZjRiN2FiODFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%228fa3034b-614a-4903-b3d2-6cfe4a126dbb%22%7d

KOKOUKSEN ASIAT

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Reippaat Pojat ry:n vuosikertomuksen vahvistaminen vuodelta 2022
 6. Reippaat Pojat ry:n tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2022
 7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksu vuodelle 2024
 9. Muut mahdolliset asiat
 10. Ilmoitusasiat
 11. Kokouksen päättäminen

Tietostot: