Kutsu kevätkokoukseen 17.3.2024

  Reippaiden Poikien kevätkokous pidetään sunnuntaina 17.3. klo 17:00 Reippaiden Poikien kololla, Viitaniementie 11-13 Jyväskylä.

  Etäosallistuminen onnistuu alla olevasta linkistä. Äänestämiseen ohjeet annetaan kokouksessa.

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjYyMjllZjItMDI4NC00ZTYxLTg5YmI tNWU0OTcyNDI5NTU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa6944af-cc7c-4cd8-915 4-c01132798910%22%2c%22Oid%22%3a%226ea505b8-0a2b-4860-9fa1-afe4762436a9%22%7d

  Esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  5. Reippaat Pojat ry:n toimintakertomuksen vahvistaminen vuodelta 2023
  6. Reippaat Pojat ry:n tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2023
  7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksu vuodelle 2025
  9. Muut esille tulevat asiat
  10. Ilmoitusasiat
  11. Kokouksen päättäminen

  Liitteenä: