Mirja on mennyt kotiin

Partiolaisten iltavirttä mukaillen:
”Yöhyt luonnon kun rauhalla täyttää,
sydän rauhaasi pyytävä on.
Avaruuden kun tähtöset peittää,
sisin sytytä sun valohon.”

Reippaiden Poikien pitkäaikainen ystävä ja tukija, kotiseutuvaikuttaja, kirkolliskokousedustaja, kulttuuri-ihminen ja lippukuntamme kunniajäsen nro 4 Mirja Knuuttila saatettiin tammikuun 2018 alussa viimeiseen lepoon Mäntykankaan hautausmaalle. Lippukunnalla oli kunnia olla mukana saattamassa Mirjaa hänen viimeisellä matkallaan.

Mirjan myötä lippukunta menetti sydänystävän ja moni meistä läheisen ihmisen ja partiosisaren, joka oli todellinen Reipas Poika, niin arvoiltaan, asenteiltaan kuin ihanteiltaan.

Muistamme Mirjan valoisana ja positiivisena persoonana, joka jaksoi vaikeuksienkin keskellä kannustaa ja valaa uskoa tulevaisuuteen, sekä nuoriin että vanhempiin. Mirja toimi paitsi Reippaissa äideissä ja RP:n vanhempainneuvostossa myös RePotuen hallituksen sihteerinä sen perustamisesta lähtien.

Mirja oli tarmokkaasti mukana pelastamassa lippukuntaa sen vaaran vuosina 1998-99, kootessaan sammumaisillaan olevan toiminnan jatkajiksi joukon toimintakykykyisiä nuoria ja aikuisia. Ilman heitä RP:tä ei todennäköisesti enää olisi.

Mirja myös keräsi omalta osaltaan varoja lippukunnan työhön lähes 20 vuoden ajan. Hänet nähtiin lähes aina järjestelemässä lippukunnan juhlien ruokailuja ja kahvituksia, vielä nyt, sairauden ollessa jo pitkällä, RP:n 100-vuotisjuhlissa.

Mirjan suurta partiosydäntä kuvaa hyvin se, että muistamiset kukkien sijaan hän toivoi ohjattavan partiotoiminnan tukemiseen Repotuki ry:lle.

Reippaat Pojat kiittävät ja muistavat lämmöllä Mirjaa. Esitämme syvimmät osanottomme Mirjan omaisille ja läheisille.