Kutsu kevätkokoukseen

Reippaat Pojat ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 19.4. kello 11:00 sähköisesti.

Lippukunnan kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

3) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5) Vahvistetaan edellisen vuoden vuosikertomus.

6) Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös.

7) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille

tilivelvollisille.

8) Vahvistetaan lippukunnan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

seuraavalle kalenterivuodelle.

9) Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai

tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavalle kalenterivuodelle

10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jokaisella yli 15-vuotiaalla lippukunnan varsinaisella jäsenellä on yksi ääni

yhdistyksen kokouksessa.

Linkki kokoukseen

Materiaalit